TERMINARZ
aktualizacja 26.04.2018

 

30.05.2018 r.  zgłoszenie udziału w konferencji wraz z podaniem tematu i streszczenia referatu (karta zgłoszenia)

05.06.2018 r.   wniesienie opłaty konferencyjnej

08.06.2018 r.   publikacja komunikatu nr 2

21.06.2018 r.   przesłanie pełnego tekstu referatu

01.06.2018 r.  zgłoszenie udziału w  III Międzynarodowych Warsztatach Techniki, Technologii i Przedsiębiorczości Logistyki Lotnictwa

20.06.2018 r.   publikacja programu konferencji