TERMINARZ

 

04.05.2018 r.  zgłoszenie udziału w konferencji wraz z podaniem tematu i streszczenia referatu (karta zgłoszenia)

10.05.2018 r.   wniesienie opłaty konferencyjnej

18.05.2018 r,   publikacja komunikatu nr 2

01.06.2018 r.   przesłanie pełnego tekstu referatu

20.06.2018 r.   przesłanie przez organizatora programu konferencji